16512

کاغذ کمتر مصرف کنیم

کاغذ کمتر مصرف کنیم

این مطالب توسط تیم ویراداس تهیه شده است تا کمی شما را در مصرف کاغذ کمتر و زندگی بهتر به فکر وا دارد.

با چه روش هایی می توان این خطر بزرگ را از زندگی خود دور کنیم و بتوانیم چندین سال دیگر در این کره آبی دوست داشتنی زندگی کنیم؟

در پاسخ این سوال می توان به دیجیتالی شدن مدارک، انجام عملیات های بانکی به صورت اینترنتی، ارائه کارت های دیجیتالی، درج تبلیغات در اینترنت، استفاده از اپلیکیشن ها و ... اشاره کرد که هر کدام به نحوی باعث ایجاد تاثیری مثبت در زندگی انسان می شوند.

طبق تحقیقات انجام شده مشخص شده است که برای تولید هر تن کاغذ، 17 اصله درخت نابود می شوند و یک تن کاغذ هم مقدار زیادی نیست و به سرعت بین دانش آموزان یک مدرسه تقسیم می شود؛ در ادامه به راهکار هایی اشاره کنیم که استفاده از آنها باعث تاثیری هر چند کوچک ولی مثبت در نجات درختان و زندگی خودمان می شود.

اپلیکیشن هایی که در ادامه به معرفی آن ها می پردازیم بخش بسیار زیادی از آسیب به درختان را جبران می کند و به ساخت آینده ای بدون قطع درخت کمک شایانی کند.

  • اپ تازه ترین خبر ها
  • اپ رمزیار
  • اپ های متنوع یاداشت و یادآورهای روزانه
  • اپ های کتاب و کتابخوانی
  • اپ معروف و کاربردی Camscanner
  • اپ های مدیریت مالی دخل و خرج
  • اپ های موبایل بانک

هر کدام از این اپلیکیشن ها با خدماتی که ارائه می دهند موجب سهولت فعالیت های انسان و همچنین کاهش سرانه مصرف کاغذ می شوند.

کمک به کاهش مصرف کاغذ

خدمات ارائه شده در ویراداس

کارت های ویزیت الکترونیکی و درج تبلیغات اینترنتی به همراه ساخت کد های USSD می تواند پیشرفتی کوچک در مصرف کاغذ کمتر باشد.

ما نیز میتوانیم با ارائه این خدمات نقشی هر چند کوچک در حفظ محیط زیست و نجات طبیعت و زندگی خودمان داشته باشیم.