16512

به جای مصرف کاغذ در سازمان از چی استفاده کنیم ؟

به جای مصرف کاغذ در سازمان از چی استفاده کنیم ؟

این مطلب توسط مجموعه ویراداس تهیه و تنظیم شده است تا با ارائه خدماتی موثر در حفظ محیط زیست، به نجات زندگی بشر نیز بیانجامد. و حال که بر طبق آمار با افزایش گسترده مصرف کاغذ در سازمان ها آشنا شدیم، بهتر است در جستجوی راهی برای تبدیل این تهدید به یک فرصت باشیم، فرصتی که با یافتن جایگزینی برای مصرف کاغذ، باعث پیشرفت و گامی رو به جلو خواهد بود.

سازمان هایی همچون اداره جات دولتی و غیر دولتی، مدارس و ... از بزرگترین مصرف کنندگان کاغذ نه تنها در ایران بلکه در جهان می باشند که در کنار اثرات بسیار خوبی که دارند، کم کم به تهدیدی برای زندگی بشر تبدیل خواهد شد و باید به فکر راه چاره ای بود.

اپلیکیشن ها می توانند جایگزینی مناسب برای کاغذ ها باشند و بانک نیز از مجموعه های بسیار گسترده در سطح کشور است که مصرف کاغذ در آن بسیار گسترده است و حتما تا به حال نام موبایل بانک ها به گوشتان خورده است.

اپلیکیشن هایی که با استفاده از آن ها می توان تا حد زیادی از مصرف کاغذ و مراجعه به بانک ها در این دوران بیماری کرونا، جلوگیری کرد.

هر بانک، موبایل بانک مخصوص به خود را دارد و شما می توانید با استفاده از آن ها به انتقال وجه، دریافت و انتقال شارژ، صدور چک الکترونیکی و ... بپردازید که با استفاده از این برنامه به میزان زیادی از رسید های بانکی، چک های کاغذی و غیره کاسته می شود که این به منزله کاهش مصرف کاغذ در سازمانی بزرگ همچون بانک است.

اپ موبایل بانک

ویراداس و خدمات بی نظیر آن

ویراداس مجموعه ای می باشد که با ارائه کارت ویزیت های الکترونیکی، کد های USSD  در حد توان خود به حفظ محیط زیست و کاهش مصرف کاغذ کمک می کند و در حال حاضر ویراداس، از برترین ارائه دهندگان محصولات دوستدار محیط زیست در زمینه تبلیغات و ارائه خدماتی نوین است.