16512

مزایای کارت ویزیت الکترونیکی در مقابل کارت ویزیت سنتی (کاغذی)

هدف از راه اندازی هر کسب و کاری افزایش فروش خدمات و محصولات است. بازاریابی و معرفی اصولی محصولات و خدمات از مهمترین شیوه های افزایش فروش است. از این رو بسیاری از کسب و کارها (به منظور بازاریابی موثر) به ارائه کارت ویزیت روی آورده اند. اصولا کارت های ویزیت به صورت کاغذی عرضه می شوند اما استفاده از آنها دارای معایب بسیار زیادی است که در ادامه به آنها پرداخته می شود. در جهت حذف معایب کارت ویزیت سنتی (کاغذی)، کارت ویزیت الکترونیکی تولید و عرضه شد. کارت های الکترونیکی عملکردی مشابه کارت های سنتی دارند با این تفاوت که معایب کارت های کاغذی دیگر در این کارت ها دیده نمی شود.

کارت ویزیت الکترونیکی

چرا استفاده از کارت ویزیت الکترونیکی بهتر از کارت ویزیت سنتی (کاغذی) است

 همانگونه که در بخش قبل گفته شد استفاده از کارت ویزیت سنتی دارای معایبی است که منجر به محدودیت استفاده از آن شده است. در جهت مرتفع کردن این معایب، کارت ویزیت الکترونیکی تولید و عرضه شده است. استفاده از کارت ویزیت الکترونیکی به جای کارت ویزیت سنتی (کاغذی) دارای محاسن بسیاری است که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • استفاده از هر برگ کاغذ به معنای مرگ یک درخت است. بنابراین استفاده از کارت ویزیت کاغذی تخریب زیست محیطی را به همراه دارد. این در حالی است که در کارت ویزیت الکترونیکی مصرف کاغذ به صفر می رسد.
  • امکان تغییر و ویرایش در کارت ویزیت کاغذی وجود ندارد. به همین دلیل ایجاد تغییرات با هزینه مالی بسیاری همراه است. اما در نوع الکترونیکی کارت های ویزیت می توان هر نوع تغییراتی را در لحظه ایجاد کرد.
  • عرضه کارت ویزیت کاغذی چندان هدفمند نیست. همچنین در آن محدودیت زمانی و مکانی بسیاری وجود دارد. اما کارت های ویزیت الکترونیکی به صورت هدفمند به دست مشتریان هدف می رسند و در آن محدودیت زمانی و مکانی مفهومی ندارد.
  • امکان از بین رفتن و یا گم شدن کارت های ویزیت کاغذی بسیار بیشتر از کارت های ویزیت الکترونیکی است. در دسترس بودن کارت ویزیت الکترونیکی از محاسن غیرقابل انکار این کارت است.
  • از نظر بار مالی هزینه تمام شده کارت ویزیت کاغذی بسیار بیشتر از الکترونیکی است.